Zašto moji slušni aparati pište?

Saznajte što vam svaka kombinacija zvučnih signala govori o vašim slušnim pomagalima.

3 alternativna tona

Niska razina baterije

Kada prvi put čujete tri alternativna tona, baterije vašeg slušnog aparata imaju još otprilike dva sata. Ako strujite zvuk na svoja slušna pomagala s uređaja putem Bluetooth® veze, baterije će imati još otprilike jedan sat.

Tri alternativna tona se zatim ponavljaju svakih 30 minuta.

4 zvučna signala (silazni ton)

Isključivanje

Vaši slušni aparati se isključuju. To može biti zato što ste ih isključili ili zato što su baterije prazne.

8 zvučnih signala

Potreban servis

Vaš slušni aparat treba servisnu provjeru mikrofona. Osam zvučnih signala će se ponoviti četiri puta.

Posjetite nas u jednoj od poslovnica za servis.

Jingle

Pokretanje

Vaša slušna pomagala reproduciraju zvuk zvona kada su uključena da bi vas obavijestila da su sada aktivna.