Rješavanje problema s daljinskim podešavanjem

Dobijte upute koje će vam pomoći riješiti uobičajene probleme prilikom korištenja daljinskog podešavanja za održavanje daljinskog sastanka s vašim stručnjakom za slušne aparate.

Mogu vidjeti samo sebe – nema video prijenosa mog stručnjaka za slušne aparate

Obavijestite svog stručnjaka za slušne aparate da ih ne možete vidjeti. Vaš stručnjak za slušne aparate pokušat će osvježiti video vezu.
Pričekajte kratko – obično se video prijenos automatski ponovno uspostavi.

Što trebam učiniti ako primim telefonski poziv tijekom sastanka za daljinsko podešavanje?

Preporučujemo da odbijete telefonske pozive tijekom sastanka za daljinsko podešavanje.

Što trebam učiniti ako moja internetska veza iznenada prestane raditi?

Pokušaj ponovnog povezivanja događa se automatski. Ako ponovno povezivanje ne uspije, imat ćete mogućnost završiti sastanak.

Imam poteškoća sa sastankom sa svojim stručnjakom za slušne aparate, npr. video je nestabilan.

To je najvjerojatnije zbog nestabilne internetske veze. Pokušajte ponoviti posjet s boljom internetskom vezom.

Tijekom sastanka sam izašao iz Bernafon aplikacije i vratio se u nju. Ima li to utjecaja?

Dok vaša Bernafon aplikacija nije aktivna, vaš stručnjak za slušne aparate vas ne može vidjeti i može im se činiti da imate problem s vezom.

Sastanak je iznenada završio bez dogovora sa stručnjakom za slušne aparate.

Pokušajte se ponovno povezati s posjetom ili kontaktirajte svog stručnjaka za slušne aparate.

Postavke u mojim slušnim aparatima ne mogu se oporaviti.
Osigurajte da je Bluetooth® omogućen na vašem uređaju.
Provjerite jeste li umetnuli nove baterije ili da su vaši punjivi slušni aparati potpuno napunjeni.
Provjerite jesu li vaši slušni aparati upareni s vašim telefonom ili tabletom.
Ponovno pokrenite Bernafon aplikaciju.
Aplikacija provjerava jesu li vaši slušni aparati u ispravnom stanju. U nekim slučajevima, aplikacija prelazi u način oporavka i ažurira vaše slušne aparate s najnovijim postavkama od vašeg stručnjaka za slušne aparate. Slijedite upute u aplikaciji. Ako i dalje ne možete oporaviti postavke u svojim slušnim aparatima, kontaktirajte svog stručnjaka za slušne aparate.