Problemi sa zvukom iz vaših slušnih aparata

Pregledajte naše korisne savjete koji će vam pomoći u rješavanju problema sa zvukom iz vaših slušnih pomagala.

Moji slušni aparati nemaju zvuka

Jesu li vaši slušni aparati prigušeni?

Provjerite jeste li slučajno prigušili svoje slušne aparate putem Bernafon aplikacije, daljinskog upravljača ili SoundClip-A uređaja.

Postoji li problem s napajanjem?

Ako vaši slušni aparati koriste jednokratne baterije:

  • Provjerite jesu li baterije pravilno postavljene
  • Provjerite jesu li vrata baterije potpuno zatvorena
  • Provjerite jesu li baterije djelomično napunjene
  • Pažljivo očistite kontakte baterija unutar slušnih aparata
  • Obrišite površinu baterija suhom krpom

Ako vaši slušni aparati koriste punjive baterije:

  • Provjerite jesu li slušni aparati uključeni ponovnim pokretanjem

Jesu li čepići za uši začepljeni?

Provjerite čepiće za uši na prljavštinu i očistite ili zamijenite ako je potrebno.

Zvuk je iskrivljen, smanjen ili povremen

Jesu li čepići za uši začepljeni?

Provjerite čepiće za uši na prljavštinu i očistite ili zamijenite ih ako je potrebno.

Jesu li filtri za uho puni ušnog voska?

Provjerite i zamijenite filtere ako je potrebno.

Ima li vlage u vašim slušnim aparatima?

Osušite svoje slušne aparate stavljajući ih u sušilo ili na prozračno mjesto.

Ako vaši slušni aparati koriste jednokratne baterije, izvadite ih i ostavite ladice za baterije otvorene.

Zamijenite baterije novima.

Blokira li vosak vaš ušni kanal?

Očistite uši kako biste osigurali da nema nakupine voska. Ako ste u dvojbi, posavjetujte se sa stručnjakom za slušanje.

Ako vam nijedan od ovih prijedloga ne pomogne posjetite našu poslovnicu.