Kako uključiti i isključiti slušne aparate

Naučite kako aktivirati i deaktivirati slušne aparate s punjivim ili jednokratnim baterijama.

Prije nego počnete

Način uključivanja i isključivanja slušnih aparata ovisi o vrsti baterija koje vaši slušni aparati koriste.

Na ovoj stranici možete pronaći upute za:

Slušne aparate s punjivim baterijama
Slušne aparate s jednokratnim baterijama

Kako uključiti slušne aparate s punjivim baterijama

Pritisnite donji kraj gumba za kontrolu ili donji kontrolni gumb na svakom slušnom aparatu dva sekunda, dok se LED svjetlo na slušnom aparatu ne upali zeleno.

Nakon punjenja, slušni aparati automatski se uključuju kada ih izvadite iz punjača.

Slušni aparati su aktivni kada čujete dva zvučna signala.

Kako isključiti slušne aparate s punjivim baterijama

Pritisnite donji kraj gumba za kontrolu ili donji kontrolni gumb na svakom slušnom aparatu tri sekunde.

Slušni aparati će reproducirati četiri spuštajuća tona kako bi naznačili da se isključuju.

Napomena: Slušni aparati s punjivim baterijama automatski se isključuju kada ih stavite u punjač.

Kako uključiti slušna pomagala koja imaju jednokratne baterije

Provjerite je li baterija pravilno umetnuta u svaku ladicu za baterije.

Zatvorite ladicu za baterije kako biste pokrenuli svaki slušni aparat.

Kako isključiti slušna pomagala koja imaju jednokratne baterije

Otvorite ladicu za baterije kako biste isključili slušna pomagala i ostavite je otvorenu dok se ne koriste.